Indhold og struktur er stadig under opbygning.

For at starte på CON.EX. instruktør kurset, kræver det, at du har gennemgået CON.EX. grund kursus, udvidet kursus og bevidstheds kursus.

Modul 1: CON.EX. opbygning, teori og udgangspunkter. 

Modul 2: Opbygning af undervisningstimer og udførsel.

Modul 3: Undervisnings metoder. -Se dine deltagere og hjælp dem, der hvor de er. 

Modul 4: Test og fremlæggelse af det til lærte. 

 

Mere info, datoer og tilmeldinger tilgår snarest.